Vele nabestaanden hebben aangegeven de Stichting actief te willen ondersteunen. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee, want er is veel werk te doen. Er zijn rondom verschillende thema's werkgroepen geformeerd. Op dit moment zijn er drie werkgroepen: Herdenking, Monument en Lotgenotencontact.

 

Werkgroep Herdenking

De werkgroep Herdenking is actief in de voorbereidingen van herdenkingen en het begeleiden van de herdenkingsdag zelf.  

 

Samenstelling van de werkgroep:

 • Evert van Zijtveld (voorzitter Stichting Vliegramp MH17)
 • Roel Risah (penningmeester Stichting Vliegramp MH17)
 • Reg den Hartog
 • Esther Visser
 • Ria van der Steen
 • Elly Risah
 • Hans de Borst
 • Jorien Holsappel (Stichting Impact)
 • Nine Nooter (ex-directeur Nationaal Comité 4 en 5 mei)

 

Werkgroep Monument

De werkgroep Monument dient onder andere als klankbord voor de Stichting Monument MH17, die de oprichting van een nationaal monument gaat realiseren. De werkgroep controleert of de realisatie volgens de gemaakte afspraken verloopt en volgens de wens van de nabestaanden. De nabestaanden worden geïnformeerd over de vorderingen en zijn betrokken bij het keuzeproces. Het streven is om het monument op 17 juli 2017 te onthullen. 

 

Samenstelling van de werkgroep:

 • Evert van Zijtveld (voorzitter Stichting Vliegramp MH17)
 • Roel Risah (penningmeester Stichting Vliegramp MH17)
 • Robbert van Heijnigen
 • Reg den Hartog
 • Thomas Schansman
 • Esther Visser

 

Werkgroep Lotgenotencontact
De werkgroep Lotgenotencontact organiseert bijeenkomsten rondom een specifiek thema die mogelijk in het rouwproces tot steun kunnen zijn. De werkgroep verstaat onder "lotgenoten" niet alleen directe familieleden. Ook vrienden, buren, klasgenoten etc. zijn van harte welkom op deze bijeenkomsten.

 

Samenstelling van de werkgroep:

 • Naomi Tamtelahitu (bestuurslid Stichting Vliegramp MH17)
 • Evert van Zijtveld (bestuurslid Stichting Vliegramp MH17)
 • Loes van Heijningen
 • Ria van der Steen
 • Cécile Brouwer
 • Josée Netten (Stichting Impact)
 • Rob Sardemann (Slachtofferhulp Nederland)