Realisatie monument MH17 steeds dichterbij

16 september 2016

 

Het bestuur van stichting Vliegramp MH17 is positief over de ontwikkelingen rondom het nationaal monument. Er is nog zo'n 300.000 euro aan donaties nodig om ervoor te zorgen dat het monument onthuld kan worden op 17 juli 2017, 3 jaar nadat de ramp met vlucht MH17 plaatsvond.

 

De realisatie van het monument is in handen van stichting Nationaal Monument MH17. Zij zorgen voor de werving van financiën, de aanleg van het herdenkingsbos en de bouw van het gedenkteken.

 

Op dit moment loopt er een aanbesteding. Begin oktober wordt beoordeeld welke partij het beste aan de aanbestedingseisen voldoet. Het uitgangspunt is dat de bij de voorbereiding en realisatie betrokken bedrijven en organisaties hun producten en diensten onder niet-commerciële condities aanleveren. 

 

Vanwege dat uitgangspunt en omdat we veel donaties in natura krijgen is het totaalbedrag van het monument niet exact aan te geven. We gaan er nu vanuit dat voor de realisatie van het gehele monument een bedrag van 1.5 miljoen euro nodig is. Dat bedrag is er bijna; er is nog 300.000 euro nodig. 

 

Op 18 juli is naar de 10.000 grootste werkgevers van Nederland een sponsorbrief gegaan. Als reactie hierop zijn er al bedragen naar Stichting Nationaal Monument MH17 overgemaakt.Ook zijn er al veel sponsors die in natura sponsoren; zo zijn de 298 bomen aan ons geschonken. Evert van Zijtveld, voorzitter bestuur Stichting Vliegramp MH17: "De realisatie komt nu echt steeds dichterbij. We zijn heel blij met alle donaties die we al hebben ontvangen. We hopen dat de stichting Nationaal Monument ook voor het openstaande bedrag nog donaties mag ontvangen zodat we het monument voor onze dierbaren op 17 juli 2017 kunnen onthullen. Dat is een grote wens van de nabestaanden."