Twee nabestaanden, Dennis Schouten en Naomi Tamtelahitu, tot op heden actieve bestuursleden van de Stichting, hebben kort na 17 juli 2014 het initiatief genomen om te komen tot een stichting van nabestaanden. Na een oproep op het besloten gedeelte van de website van het Informatie en Verwijscentrum (IVC) van Slachtofferhulp Nederland, meldden zich een flink aantal nabestaanden, die op één of andere wijze betrokken wilden worden bij de Stichting. Ook is een enquête verspreid via de nieuwsbrief en het IVC van Slachtofferhulp Nederland, waarin nabestaanden zich konden aanmelden voor de Stichting en onderwerpen kon aangeven waar de Stichting zich mee bezig zou moeten houden.

 

Vervolgens is op 9 oktober 2014 jongstleden een bijeenkomst georganiseerd, waar met circa vijftig nabestaanden van gedachten is gewisseld over de vraag hoe je het beste een zelforganisatie zou kunnen opzetten, welke doelstellingen de stichting zou moeten krijgen, etc. Ook is daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen van o.a. vertegenwoordigers van de Stichting Herculesramp 1996 en de Stichting Vliegramp Tripoli. De aanwezige nabestaanden waren zonder uitzondering positief over het oprichten van een stichting.
In de periode na 9 oktober 2014 hebben de initiatiefnemers vele gesprekken gevoerd met nabestaanden die zich eerder hadden aangemeld om zich in te zetten voor de stichting.

 

Het initiatief is vanaf het begin ondersteund en gefaciliteerd door Slachtofferhulp NederlandFonds SlachtofferhulpStichting Impact, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het NCTV.