De Stichting Vliegramp MH17 stelt zich ten doel de nabestaanden van de vliegramp in Oekraïne op 17 juli 2014 te helpen bij het verwerken, het herdenken van de traumatische ervaring en het behartigen van hun belangen in de meest ruime zin van het woord.

 

De Stichting tracht haar doel te bereiken door onder andere: 

 

  • een platform te bieden waarop nabestaanden met elkaar in contact kunnen komen;
  • een duurzame samenwerking te onderhouden tussen nabestaanden en betrokken (overheids-)instanties en het scherp monitoren van o.a. de activiteiten van het Openbaar Ministerie;
  • als officiële spreekbuis voor zowel Nederlandse als buitenlandse nabestaanden te fungeren;
  • adequate en zorgvuldige informatievoorziening van alle instanties naar de nabestaanden te onderhouden;
  • collectieve belangen bij juridische afhandeling, financiële zaken en schadeclaims (internationaal georiënteerd) te ondersteunen;
  • een mogelijk bezoek van de crashsite te begeleiden, zodra het mogelijk is en de veiligheid gegarandeerd kan worden;
  • jaarlijkse herdenkingen te organiseren;
  • de oprichting van een nationaal monument te begeleiden, monitoren en realiseren;
  • de belangen van nabestaanden van buitenlandse slachtoffers te behartigen;
  • fondsen en/of donaties te werven.

Dit overzicht van activiteiten is mede tot stand gekomen door voorstellen van nabestaanden.

 

De doelgroep van nabestaanden bestaat naar schatting uit enkele honderden direct betrokkenen en een nog grotere groep van indirect betrokkenen. De Stichting blijft in contact met de nabestaanden via haar e-mail.