De Stichting wordt aangestuurd door het bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en andere organisatorische zaken die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Stichting. 

 

 864x486

 v.l.n.r.: Piet Ploeg, Roel Risah, Evert van Zijtveld, Naomi Tamtelahitu, Dennis Schouten

 

Het bestuur van de Stichting Vliegramp MH17 bestaat volledig uit nabestaanden en is als volgt samengesteld:

 

Evert van Zijtveld Voorzitter
Dennis Schouten Vice-voorzitter
Naomi Tamtelahitu Secretaris
Roel Risah Penningmeester
Piet Ploeg Algemeen bestuurslid

 

 

 

 

 

 

 

Tevens is er een Adviesraad geïnstalleerd, die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert en ondersteunt. De Raad bestaat uit externe deskundigen op alle relevante terreinen.

 

De Stichting Vliegramp MH17 kent een beloningsbeleid. Iedereen werkt op vrijwillige basis en ontvangt geen provisie, geld, of vergoedingen. Reis- en/of andere onkosten die gemaakt worden voor het uitvoeren van de bestuurlijke taken worden wel vergoed.