Gezien de complexiteit van zaken waar de Stichting MH17 bij betrokken is, is er deskundig advies en ondersteuning nodig. Het bestuur van de Stichting wordt daarom bijgestaan door een Adviesraad, bestaande uit een groep van vooraanstaande deskundigen op verschillende terreinen.

De Adviesraad is als volgt samengesteld:

 

Drs. J. Smit Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland
Prof. dr. B.P.R. Gersons Stichting Centrum '45 en Arq Psychotrauma Expert Groep
Prof. mr. Th.A. de Roos Emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht
Prof. dr. mr. A.J. Akkermans Hoogleraar privaatrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
L.tgen b.d. J.L.H. Eikelboom Parttime senior consultant, Vimac

 

 

De heer Drs. J. Smit vervult de rol van Voorzitter in de Adviesraad.