Kernboodschap

De Stichting Vliegramp MH17 wil graag een nationaal monument om onze dierbaren te herdenken. De meerderheid van de nabestaanden kozen voor de locatie Vijfhuizen (bij Schiphol).

 

Op zaterdag 21 mei zijn aan de nabestaanden vijf voorstellen voor het gedenkteken gepresenteerd. Daarna konden de nabestaanden hun keuze kenbaar maken.

 

Het gedenkteken dat de meeste stemmen van de nabestaanden kreeg, is het ontwerp van Ronald Westerhuis. Er zijn 155 nabestaanden die hun stem hebben uitgebracht. Na het toepassen van de verdeelsleutel kreeg het ontwerp van Ronald Westerhuis 161 stemmen, het ontwerp van Wessel Bezemer 61, het ontwerp van Reg den Hartog 41, het ontwerp van Bart Somers 39 en het ontwerp van Aleid Uhl 19 stemmen. Er hebben nabestaanden van 139 slachtoffers gestemd. Een belangrijke eis van de nabestaanden die gekozen hebben, is dat op het gedenkteken alle 298 namen van de slachtoffers komen.

 

Het gedenkteken van Ronald Westerhuis is een grote wand van 6 meter hoog en 25 meter lang dat staat voor de zwaarte van het verlies. In het midden is een soort oog; een gat waar zonlicht doorheen komt. Dat staat symbool voor hoop. In de wand worden de namen van de slachtoffers worden gegraveerd.

 

De werkgroep Monument heeft op basis van deze uitslag aan het bestuur van de Stichting Vliegramp MH17 geadviseerd om het ontwerp van Ronald Westerhuis te kiezen als gedenkteken voor het nationaal monument. Het bestuur van de Stichting Vliegramp MH17 neemt het advies van de werkgroep en nabestaanden over. Het bestuur heeft het ontwerp van Ronald Westerhuis aangewezen als gedenkteken. Het gedenkteken komt in het herinneringsbos dat samen het nationaal monument vormt ter herinnering aan onze dierbaren die zijn omgekomen bij de ramp met de MH17.

 

De volgende fase is het beoordelen van de haalbaarheid. Indien de haalbaarheid en de financiering gegarandeerd is, kan tot implementatie van het totale plan worden overgegaan. We hopen in het najaar te weten of al onze plannen door kunnen gaan.

 

Stichting Monument MH17

 

Om de plannen te realiseren is inmiddels een aparte stichting opgericht: Stichting Monument MH17. Deze stichting is verantwoordelijk voor de realisatie en financiering. In het bestuur zitten mensen die voor ons het nationaal monument daadwerkelijk kunnen realiseren.

 

Het bestuur van Stichting Monument MH17 bestaat uit:

 

Bert Uitterhoeve (voorzitter) Voormalig directeur gemeente Haarlemmermeer
Mark Elbers Voormalig directeur Arcadis
Victor Jammers Raad van Bestuur Slachtofferhulp Nederland
Evert van Zijtveld Voorzitter Stichting Vliegramp MH17

 

 

In de adviesraad van Stichting Monument MH17 zitten:

 

Ed Nijpels (voorzitter)  
Kees Veerman  
Job Cohen  
Alexander Rinnooy Kan